And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour, there was no doubt about its (coming)

Thursday, June 2, 2011

CONTOH2 DAHSYATNYA SEBUAH BENCANA, BELUM MENGGAMBARKAN KIAMAT YANG SESUNGGUHNYA


Cukuplah kita mengambil hikmah dan Ikhtibar dari seluruh bencana-bencana dahsyat yang pernah terjadi dulu dan kini di muka bumi ini! Bahwa bencana tersebut tidaklah sebanding hebatnya dengan peristiwa maha dahsyat, yang akan mendatangi manusia dengan tiba-tiba, yakni HARI KIAMAT.
Dan bagaimanakah gambaran “kiamat-kiamat” yang pernah terjadi itu?
Semoga hal ini membuka ruang nalar kita, bahwa kiamat yang sesungguhnya itu benar-benar amat besar huru-haranya! Dan pasti terjadi!!! Allahu Akbar!!!
Berikut adalah rangkuman bencana-bencana terdahsyat yang pernah terjadi di zaman nabi, bahkan di zaman modern ini, yang selanjutnya akan mengantarkan kita kepada hari yang benar-benar telah dijanjikan itu. KIAMAT BESAR!
1. “KIAMAT” DI ZAMAN NABI NUH (BANJIR YANG MENENGGELAMKAN BUMI)
Umat nabi Nuh Alaihis Salam (AS) musnah melalui bencana banjir besar, di mana seluruh kehidupan pada zaman itu musnah, kecuali orang-orang yang mengikuti ajaran nabi Nuh. Diriwayatkan, dalam beliau berdakwah kurang lebih 900 tahun hanya mempunyai pengikut berjumlah 90 orang. Bisa dibayangkan manusia-manusia yang hidup pada zaman itu, digulung banjir dahsyat hingga gunung pun tidak kelihatan.
Ihwal terjadinya bencana ini dikarenakan kafirnya mereka terhadap rasul-rasul yang telah diutus untuk menyelamatkan mereka dari kekufuran dan menyerukan manusia untuk menyembah Allah.
QS. 23: 23-26. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: “Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. la tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu.” Nuh berdo’a: “Ya Tuhanku, tolonglah aku , karena mereka mendustakan aku.”
Doa nabi Nuh pun dikabulkan, umatnya dimusnahkan dalam peristiwa banjir maha dahsyat di zaman itu.
QS. 21: 76. Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdo’a, dan Kami memperkenankan do’anya, lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar.
QS. 11: 44. Dan difirmankan: “Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah,” dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: “Binasalah orang-orang yang zalim .”
QS. 23:30. Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah),, dan sesungguhnya Kami menimpakan azab (kepada kaum Nuh itu).
2. “KIAMAT” DI ZAMAN NABI LUTH. (NEGERI YANG DIJUNGKIR BALIKKAN)
Inilah azab yang Allah SWT timpakan kepada umat nabi Luth. Negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah dari atas ke bawah disertai dengan bencana gempa yang maha dahsyat. Hujan meteor, angin kencang dan petir pun saling menggelegar satu sama lain. Bisa dibayangkan, betapa ngerinya peristiwa itu… Allahu Akbar!
Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran:
QS. 54: 33-36. Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman ( Nabinya ). Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka ), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu seelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia ( Luth ) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
QS. 15: 73-76. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik kebawah dan Kami hujani mereja dengan batu belerang yang keras, . Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ( kebesaran Kami ) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak dijalan yang masih tetap (dilalui manusia).
3. “KIAMAT” DI ZAMAN KAUM ‘AD DAN UBAR. (MUSNAH DENGAN TIUPAN ANGIN KENCANG)
QS. 46: 6-8. Adapun kaum ‘Ad maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaun Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong(lapuk). Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal diantara mereka.
4. “KIAMAT” DI ZAMAN KAUM TSAMUD, UMAT NABI SHALIH. (DIHANCURKAN DENGAN SUARA GUNTUR)
QS. 11: 67-68. Dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam ditempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Thamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Thamud.
DAN BERIKUT BEBERAPA RANGKUMAN BENCANA MAHA DAHSYAT YANG PERNAH DAN TERJADI DI ZAMAN INI.
Mei 2008Angin puyuh Nargis membunuh 140 ribu orang lebih. Korban terperangkap dalam kejaran pusaran, dan tidak mampu lari lebih jauh, mengubur penduduk di lahan pertanian di Myanmar hingga tersapu bersih.
8 Oktober 2005Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Pakistan merenggut nyawa lebih dari 40 ribu manusia. Kerusakan hebat disebabkan oleh pusat tumbukan di patahan dangkal.
26 Desember 2004 – Lautan Hindia menjadi pusat gempa berkekuatan 9,3 skala magnitudo dan memicu tsunami Sumatera di mana diperkirakan sebanyak 225 ribu orang menjadi korban. Banyak wilayah di belahan bumi lain yang juga mengalami dampak peristiwa tersebut.
1985Letusan gunung Nevado del Ruiz di Kolombia membunuh 25 ribu manusia, sebagian besar terperangkap dalam aliran lahar dan lumpur ganas.
1976Gempa bumi Tangsha di China, 8 skala magnitudo, merampas jiwa manusia tidak berdosa antara 225 ribu hingga 655 ribu orang.
1931Luapan sungai Kuning, menyebarkan kesakitan luar biasa bagi 1 juta hingga 3,7 juta nyawa melalui peristiwa penenggelaman, penyakit, kelaparan dan banjir. Sungai tersebut tercatat juga pernah menimbulkan katastrofi pada tahun 1887, dengan jumlah korban jiwa hampir sama.
1815Gunung Tambora, Indonesia, meletupkan lahar panas dan membunuh 80 ribu orang dan menimbulkan kelaparan luar biasa.
1737– Calcutta, India, membunuh 300 ribu jiwa. Analisis awal mengatakan karena gempa, namun ilmuwan lebih bersandar pada angin puting beliung.
1556Shannzi China, gempa bumi mengambil 830 ribu nyawa. Tidak ada seorang pun mengetahui kedatangannya yang tiba-tiba dan sedikit yang selamat dari guncangan seismik tersebut.
1330-1351Pandemik penyakit yang disebabkan bakteri bernama Yersinia, membunuh 75 juta orang, menghapus 30% hingga 60% populasi Eropa, dikenal sebagai peristiwa The Black Death atau Bubonic Plague.
1138Bumi bergoyang di Allepo, Syria, merenggut 230 ribu korban. Terdaftar dalam survei geologi Amerika Serikat sebagai gempa bumi paling mematikan keempat sepanjang sejarah manusia.
Allahu Akbar… sudah sekian hebatnya bencana-bencana yang diterangkan diatas, akan tetapi kita tidak mungkin sanggup membayangkan bagaimana sekiranya kiamat yang sesungguhnya itu benar-benar akan terjadi. Hanya kepada Allah saja kita memohon perlindungannya.
QS. 7:187. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Best Blogger Tips

MENANTI TERBITNYA MATAHARI DARI BARAT DAN KELUARNYA ASAP


BERIMANNYA SEMUA MANUSIA DARI KEKAFIRAN DAN BERSEGERA MENGUCAPKAN DUA KALIMAT SYAHADAT, NAMUN SUDAH TIDAK BERARTI LAGI.
Satu peristwa yang telah diisyaratkan Rasulullah SAW sejak dahulu, yakni akan tiba masa dimana matahari akan terbit dari arah sebelah barat. Dan tanda-tanda inilah yang akan menjelaskan kepada manusia bahwa KIAMAT SUDAH DI AMBANG PINTU!
Namun, sebelum terbitnya matahari dari barat, ia akan didahului oleh waktu malam yang sangat panjang, hingga disebutkan bahwa seorang muslim telah mengerjakan shalat malam hingga letih dan telah tidur hingga pulas, namun subuh belum juga menjelang. Jika ini telah dirasakan, pertanda bahwa esok pagi matahari akan terbit dari barat. Peristiwa ini hanya terjadi satu hari, keesokannya matahari akan terbit sebagaimana biasanya. (Fathul Bari, Kitabur Riqaq juz II)
“Kiamat takkan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila manusia telah melihatnya (terbit dari barat), maka berimanlah seluruh penduduk bumi. Tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya, yang sebelumnya tidak beriman.” (Bukhari-Dari Abu Hurairah RA)
Dan peristiwa ini menjadi rantai urutan-urutan waktu: Setelah matahari terbit dari barat, juga munculnya binatang melata yang dapat berbicara, dan keluarnya asap yang memenuhi seluruh bumi.
Asap ini akan menyebabkan seorang mukmin seperti demam, sedang kepada orang kafir akan menyebabkan seperti melepuh dan keluar asap dari telinganya. ( Tafsir Ath Thabari : 25/114 ).
Asap ini muncul sebagai peringatan awal bagi orang-orang kafir. Ia akan berjalan selama 40 hari dan meliputi seluruh manusia. Setelah kemunculan asap ini, akan datang angin yang lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda,
“Tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang lembut dan menerpa lewat ketiak mereka, kemudian mengambil ruh tiap-tiap orang mukmin dan muslim, dan tinggallah manusia-manusia jahat yang keadaannya kacau balau seperti himar, maka pada zaman mereka itulah kiamat terjadi. (HR.Muslim ).
“Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul (menjelang kiamat) ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata yang menemui manusia pada waktu Dhuha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu, yang lainnya pun segera terjadi.” (HR. Muslim)
Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Ad- Dukhan (10-12):
“Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdo’a): “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman”.
“Maka tatkala mereka melihat adzab kami, mereka berkata, ‘Kami beriman hanya kepada Allah semata, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah.’ maka iman mereka tiada berguna bagi mereka, tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.” (QS. Ghafir: 84-85)
” Mereka tidak menunggu selain datangya hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.” (QS. Az-Zukhruf: 66)
Allahu Akbar…!
Best Blogger Tips

PAHLAWAN SEJARAH MELAYU

Mungkin ramai yg dah tau,atau mungkin ade yg tak tau lagi mengenai perjuangan orang melayu kite menentang penjajah dizaman dahulu kala lagi..mereka ni pun pejuang-pejuang islam yg berjiwa kental,bertaqwa dan macam-macam kehebatan lagi..marilah kita mengenangkan pengorbanan mereka dan bersyukur kpd Allah kerana mengurniakan kepada negara kite pejuang islam yg cukup hebat pada satu masa dahulu...inilah beberapa gambo yg koi dapat kumpulkan utk wokme semua,walaupun masih ramai lagi pejuang kemerdekaan yg lainnye,setakat ni dulu yg dapat koi kongsikan bersama..so check it out!


Pahlawan Mat kilau bin Imam Rasu@Tok Gajah, pejuang islam dari jerantut ini amat terkenal dan cukup hebat di zaman perjuangan pendekar melayu memerangi inggeris durjana..beliau seangkatan dengan dato Bahaman,Tok Gajah dan ramai lagi pejuang islam ketika itu..pernah gemparkan negara dengan kemunculannye sekitar tahun 1969 di masjid Kg Pulau tawar di Jerantut iaitu tempat tumpah darahnye.Selepas 4 hari mendedahkan identiti sebenar, beliau meninggal dunia pada umur 122 tahun..Innalillah...


Dato Bahaman Orang kaya Setia Semantan atau nama sebenarnye (Abdul Rahman),pejuang hebat dari semantan,kehebatan dan kesabarannye amat koi kagumi sampai sekarang,walaupun pernah digelar penderhaka namun semuanye adalah fitnah pihak inggeris terhadap beliau dan rakan seperjuangannye..wokme nak tengok wajah pendekar pahang?ini lah dia...(wallahualam)
Tok janggut...wajah tenang mujahid islam yg gugur..


Dari Pahang menyusur ke Kelantan menjejak pahlawan hebat Tok Janggut atau Hj Mat Hassan,yg gugur syahid ditangan Inggeris laknat..hinggakan pihak inggeris laknat mengantung jenazah mujahid ini kaki ke atas dan di arak di sekitar bandar Kota Bharu..semuga roh nye dicucuri Rahmat..Amin.

Pejuang kemerdekaan seterusnye ialah Dato Maharajalela,Dato Sagor dan sahabatnye yang mengetuai pembunuhan residen British J.W.W Birch...Namun, perjuangan beliau dan sahabatnye didapati bersalah oleh mahkamah yang bersidang dari 14-22 Disember 1876. Beliau telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877 di Larut.Semuga Allah merahmati mereka dan jasa mereka tetap dikenang sampai bile-bile...


Siapa kau??Siapa aku??dan Siape kite??kite lah pewaris hasil perjuangan mereka,tanpe mereka kita mungkin masih dijajah macam hamba abdi...marilah sedetik kite pejamkan mata,kosongkan minda dan tadahkan kan tangan sambil membacakan Al Fatihah utk roh mereka,mudahan pahala bacaan nye kite hadiahkan ikhlas kepada mereka tanda sayang kite kepada mereka dan syukur kite kepada Allah...AL FATIHAH..
Best Blogger Tips

Huraisy


Pada hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang
bernama 'Huraisy' berasal dari anak kala jengking. Besarnya Huraisy ini
dari timur hingga ke barat.. Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi.
Malaikat Jibril bertanya : 'Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa
yang kau cari?' Huraisy pun menjawab, 'Aku mahu mencari lima orang..'


'Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang.
Kedua, orang yang tidak mahu keluarkan zakat..
Ketiga, orang yang derhaka kepada ibubapanya.
Keempat, orang yang bercakap tentang dunia di dalam masjid.
Kelima, orang yang suka minum arak.'

Best Blogger Tips

Allah hanya memanggil kita 3 kali saja seumur hidup..''Panggilan pertama adalah Azan',  'Itu adalah panggilan Allah yang pertama. Panggilan ini sangat jelas terdengar di telinga kita, sangat kuat terdengar. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita menjawab panggilan Allah. Tetapi Allah masih fleksibel, Dia tidak 'cepat marah' akan sikap kita. Kadang kita terlambat, bahkan tidak sholat sama sekali karena malas.. Allah tidak marah seketika. Dia masih memberikan rahmatNya, masih memberikan kebahagiaan bagi umatNya, baik umatNya itu menjawab panggilan Azan-Nya atau tidak. Allah hanya akan membalas umatNya ketika hari Kiamat nanti'.

Panggilan yang kedua adalah panggilan Umrah/Haji. Panggilan ini bersifat halus. Allah memanggil hamba-hambaNya dengan panggilan yang halus dan sifatnya 'bergiliran' . Hamba yang satu mendapatkan kesempatan yang berbeza dengan hamba yang lain.       Jalannya bermacam-macam.. Yang tidak punya wang menjadi punya wang, yang tidak merancang pula akan pergi, ada yang memang merancang dan terkabul. Ketika kita mengambil niat Haji / Umrah, berpakaian Ihram dan melafazkan 'Labaik Allahuma Labaik/ Umrotan', sesungguhnya kita saat itu menjawab panggilan Allah yang kedua. Saat itu kita merasa bahagia, karena panggilan Allah sudah kita jawab, meskipun panggilan itu halus sekali. Allah berkata, laksanakan Haji / Umrah bagi yang mampu'.


'Dan panggilan ke-3 adalah KEMATIAN. Panggilan yang kita jawab dengan amal kita. Pada kebanyakan manusia, Allah tidak memberikan tanda-tanda secara langsung, dan kita tidak mampu menjawab dengan lisan dan gerakan. Kita hanya menjawabnya dengan amal sholeh.. Karena itu  manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. ..Jawablah 3 panggilan Allah dengan hatimu dan sikap yang Husnul Khotimah........

Insya Allah syurga adalah balasannya.. ....'

Best Blogger Tips

PERINGATAN DLM KEHIDUPAN HARIAN KITA... RUKUN ISLAM ( 5 perkara )1. mengucap Dua Kalimah Syahadah ; 
2. menunaikan Solat (Sembahyang) Lima Waktu sehari semalam
3. mengeluarkan Zakat
4. Puasa di bulan Ramadan, dan
5. menunaikan Haji di Mekah, bagi yang berkuasa.

RUKUN IMAN ( 6 perkara )
1. Beriman dan Percaya kepada Allah
2. Beriman dan Percaya kepada Malaikat
3. Beriman dan Percaya kepada Kitab
4. Beriman dan Percaya kepada Rasul
5. Beriman dan Percaya kepada Hari Akhirat, dan
6. Beriman dan Percaya kepada Qada' dan Qadar

RUKUN SEMBAHYANG (13 Perkara )
1. Berniat
2. Berdiri Lurus, bagi yang mampu
3. Membaca Takbiratul Ihram
4. Membaca Al-Fatihah
5. Ruku' serta Tomakninah (berhenti seketika)
6. Iktidal, dengan tomakninah
7. Sujud, dengan tomakninah
8. Duduk antara dua sujud, dengan tomakninah
9. Duduk tahiyyat akhir
10. Membaca Tahiyyat akhir
11. Membaca Selawat ke atas Rasulullah pada Tahiyyat akhir
12. Memberi salam
13. Tertib (teratur mengikut dan tidak tertinggal salah satu perbuatan)

ALLAH : SIFAT 20 (yang wajid ada bagiNya, dan yang mustahil ada bagiNya)
1. Wujud, ertinya Ada, mustahil ia tidak ada
2. Qidam, ertinya tidak berpermulaan adaNya, mustahil adaNya berpermulaan
3. Baqa', ertinya tidak berkesudahan adaNya, mustahil adaNya berkesudahan
4. Mukhalafatuhu ta'ala lilhawadithi, ertinya Ia berlainan dengan sekelian makhluk, mustahil Ia serupa dengan makhlukNya
5. Qiyamuhu binafsihi, ertinya Ia berdiri sendiri, bukan berdiri atas zat lain, mustahil Ia berdiri atas zat lain
6. Wahdaniyah, ertinya Ia Esa, mustahil Ia banyak
7. Qudrat, ertinya Kuasa, mustahil Ia lemah
8. Iradat, ertinya menentukan sendiri dengan kehendakNya, mustahil Ia dipaksa
9. Ilmu, ertinya Ia Mengetahui, mustahil Ia tidak tahu
10. Hayat, ertinya Ia Hidup, mustahil Ia mati
11. Sama', ertinya Ia Mendengar, mustahil Ia tidak mendengar
12. Bashar, ertinya Ia Melihat, mustahil Ia buta
13. Kalam, ertinya Ia berkata, mustahil Ia bisu
14. Kaunuhu Qadiran, ertinya Ia dalam keadaan Berkuasa, mustahil Ia dalam keadaan tidak berkuasa
15. Kaunuhu Muridan, ertinya Ia dalam keadaan mempunyai Iradat, mustahil Ia dalam keadaan tidak mempunyai iradat
16. Kaunuhu Aliman, ertinya Ia dalam keadaan Mengetahui, mustahil Ia dalam keadaan tidak tahu
17. Kaunuhu Hayan, ertinya Ia dalam keadaan yang Hidup, mustahil Ia dalam keadaan yang mati
18. Kaunuhu Sami'an, ertinya Ia dalam keadaan yang Mendengar, mustahil Ia dalam keadaan tidak mendengar
19. Kaunuhu Bashiran, ertinya Ia dalam keadaan yang Melihat, mustahil Ia dalam keadaan yang tidak melihat
20. Kaunuhu Mutakalliman, ertinya Ia dalam keadaan Berkata, mustahil Ia dalam keadaan yang tidak berkata.

NAMA-NAMA MALAIKAT
1. Jibrail, tugasnya menghantar wahyu kepada para Nabi dan Rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad s.a.w.
2. Mikail, tugasnya dalam soal-soal kesejahteraan umat, umpamanya menghantar hujan dan angin, soal-soal tanah dan kesuburannya
3. Israfil, tugasnya dalam soal-soal akhirat, meniup Sangkakala tanda kiamat, dan bangun kembali di Padang Masyar, dan seumpamanya
4. Izra'il, tugasnya mencabut nyawa sekelian makhluk dan membawa nyawa itu ke mana mestinya
5. Munkar dan Nakir, tugasnya soal orang mati di dalam kubur
6. Raqib dan 'Atid, tugasnya menulis amal pekerjaan manusia harian. Raqid mencatat amalan baik (pahala) dan 'Atid mencatat amalan buruk (dosa)
7. Malik, tugasnya menjaga Neraka
8. Ridhwan, tugasnya menjaga Syurga

NAMA-NAMA KITAB
1. Kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S.
2. Kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud A.S.
3. Kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S.
4. Kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Best Blogger Tips

Mengapa Iblis diciptakan?

1. Iblis, merupakan seburuk-buruk makhluk Allah yang berpunca segala kejahatan, sebagai tandingan dari penciptaan Jibril yang dianggap sebagai semulia-mulia makhluk, sesucu-suci dan yang merupakan sumber dari segala kebaikan. Allah Ta'ala lah yang maha Kuasa membuat penenentang atau lawan dari apa yang ditetapkan.

2. Penciptaan seperti ini samlah seperti adanya ciptaan sifat yang berlawanan seumpama malam dan siang, penyakit dan obat, hidup dan mati, baik dan buruk dan sebagainya.Itu semua sebagai pertanda yang sekokokh-kokohnya atas kesempurnaan Allah Ta'ala, Kemuliaanya, Kebesaran, kekuasaan dan pemerintahan Allah dalam mengatur serta menciptakan alam semesta ini.

3. Oleh sebab itu adanya lawan atau kebalikan dan segala sesuatu yang diciptakan itu, maka muncul pulalah nama-nama tuhan yang mengandungi pengertian keperpekasaaNya seperti:

1, Maha perkasa
2. Maha Pemberi balasan
3. Maha adil
4. Maha Pemeberi bencana
4. Maha pedih siksanya
5. Maha cepat memperhitungan
6. Maha sangat azabnya
7. Maha menurunkan darjat
8. Maha mengangkat
9. Maha memuliakan
10. Maha merendahkan.

4. Nama-nama yang mengandung pengertian perbuatan-perbuatan sebagaimana diatas itu, adalah sebagai kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Taala sendiri yang pasti ada hubungan dengan apa yang sebenarnya-benarnya di alam semesta itu.

Di antara hikmat-hikmat yang lain ialah munculnya bekas-bekas atau kesan-kesan dari nama-nama Tuhan yang mengandung pengertian kekasih sayangNya seperti:

1. Maha Pengampun
2. Maha Pelebur dosa
3. Maha Menutup kesalahan
4, Maha melampaui dalam memberi hak dan membebaskan dosa hamba-hamba yang dikehendakiNya.

Jadi andaikata Allah tidak mencipta sesuatu yang tidak disukai olehNya yang merupakan sebab-sebab yang menimbulkan kesan-kesan dalam benda-benda itu, maka tentu akan menganggur sajalah hikmat dan faedahnya.

Sabda Rasulullah saw menjelaskan:

"Andaikata kamu semua tidak pernah melakkan dosa, maka pastilah kamu semua akan dilenyapkan Allah swt dan tentu akan datanglah suatu golongan yang pernah berdosa, yang kemudian memohon pengampunan kepada Allah, lalu mereka diampuni olehNya".

- (HR Muslim dan Abu Hurairah r.a)

5.Adanya keperluan seperti berjihad, Nahi mungkar merupakan amalan yang sangat disuruh Allah melakukan, tanpa adanya pengaruh yang jahat melalui pengasutan iblis maka sudah tentu tidak diperlakukan ketaatan atau peribadatan yang berupa jihad fisabililah atau kerja-kerja menghapuskan kemungkaran.
Best Blogger Tips

sai baba

“DAJJAL” TELAH “MUNCUL” DI KHURASAN, INDIA SELATAN


Inilah sebagian dari tanda-tanda akhir zaman. Bahwa telah muncul “Dajjal kecil” bernama Sai Baba, dia lahir dan tinggal di Desa Nilayam Puthaparti, wilayah timur Khurasan, tepatnya India Selatan. Merujuk pada riwayat hadist dari Jamiu at Tirmidzi,
“Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari bumi ini di bagian timur bernama Khurasan”
Maka boleh jadi yang dimaksud Rasulullah SAW tersebut ialah benar adanya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda: “Hari Kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal (pendusta) muncul, mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. “
Dan Sai Baba ini bisa jadi adalah salah satu dari 30 dajjal-dajjal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya al-Masih al-Dajjal (Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan di bunuh oleh nabi Isa bin Maryam).
SIAPA SAI BABA ITU DAN BAGAIMANA CIRI-CIRI DAJJAL MENURUT RASULULLAH SAW?
-Laki-laki ini memiliki kemampuan menghidupkan orang mati,
-Menyembuhkan orang lumpuh dan buta,
-Bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya.
-Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap,
-Menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang Bahkan – jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama.
Saat ini laki-laki ini sudah memiliki puluhan juta pengikut.
“Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah dan berambut keriting…” (HR.Bukhari dan Muslim)
“Di awal kemunculannya, Dajjal berkata, Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, Aku adalah Rabb kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati (HR.Ibnu Majah)
BEBERAPA PERSAMAAN DAJJAL DAN SAI BABA:
-Dajjal seorang laki yang berpostur pendek, gempal, berambut kribo, berkaki bengkok (agak pengkor). Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut kribo.
-Dajjal memiliki mata yang buta. Sai Baba pernah mengalami kebutaan di waktu muda kemudian sembuh kembali.
-Dajjal datang dan bersama ada gunung roti dan sungai air. Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibhuti (tepung suci) dari udara melalui tangannya.
-Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang. Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kejapan mata.
-Dajjal mengikuti pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan agama.
-Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak/ baik, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya. Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana.
-Dajjal akan muncul dan sebagai nabi. Sai Baba memposisikan dirinya sebagai nabi kepada pengikut-pengikutnya.
-Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih. Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020.
-Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Sai Baba mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta.
-Dajjal akan mendakwahkan agama Allah. Dalam banyak majelis darshanya Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Qur’an dan keharusan untuk memahaminya.
-Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga menyembuhkan penyakit kanker.
-Dajjal dapat menurunkan hujan. Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi (di NTT sedang di bangun proyek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering).
-Dajjal bisa mengeluarkan perbendaharaan (perhiasan dan harta) dari bangunan yang roboh, lalu perbendaharaan itu akan mengikuti ratunya. Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, injil mini dan berbagai bentuk medalai berlafadz ALLAH dalam sekejap.
-Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Sai Baba bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia.
-Dajjal bisa berpindah raga dan tempat dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan benruk reinkarnasi dirinya.
-Dajjal bisa membesarkan tubuhnya. Sai Baba memliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang.
-Dajjal biasa keluar masuk pasar dan makanan. Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya, ia juga bisa berjalan ke pasar, rumah sakit, proyek irigasi dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia.
-Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumubuhnan dan air. Sai baba bisa mengeluarkan air dengan hentakan kakinya.
-Dajjal tidak memliki anak. Sai Baba mandul, ia tidak beranak dan tidak berkeluarga (tidak menikah).
-Dajjal memimpin orang yahudi. Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi zionis.
-Dajjal muncul di zaman pertikaian. Sai Baba mengklaim bahwa ia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, dan kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan.
Kesimpulan: Bahwa sifat Dajjal dan Sai Baba yang diutarakan diatas adalah bagian dari sifat salah satu 30 dajjal-dajjal kecil (pendusta-pendusta akhir zaman) yang akan membuka jalan bagi munculnya al-Masih al-Dajjal (Dajjal besar).
Yang ciri-cirinya menurut riwayat hadits shahih adalah sebagai berikut :
-Dajjal buta sebelah seperti buah anggur.
-Kedua matanya ada tulisan kafir yang dapat dibaca oleh orang beriman.
-Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, 1 hari seperti setahun, 1 hari berikutnya seperti sebulan, 1 hari berikutnya seperti seminggu, 1 hari berikutnya seperti hari biasa.
Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada satu negeri yang tidak dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak ada satu jalan di Madinah, kecuali terdapat malaikat yang berbaris menjaganya. Maka Dajjal singgah di daerah rawa, kemudian Madinah bergoncang tiga kali goncangan, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar dari sana menuju ke tempat Dajjal.”
Rasulullah SAW bersabda : “Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah, dan tertulis di antara kedua mata dajjal itu kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap Mukmin.” (Muttafaqun ‘alaih) Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan: “Tertulis diantara dua matanya huruf kaf, fa’, dan ra’.”(HR. At-Tirmidzi)
Hadist riwayat Muslim, dari Nawwas bi Sam’an: Rasullulah SAW mengatakan, “Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, matanya sebelah kanan celek, aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan (lelaki Quraisy yang hidup di zaman Jahiliyah). Maka barang siapa yang menemuinya bacalah surat Al-Kahfi. Ia keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Iraq, lalu ia berbuat binasa kesana kemari ”
ALLAHU AKBAR! LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL “ALIYUL ADZHIM….
Sudah selayaknya kita senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT saja. Bacalah selalu doa di bawah ini selepas shalat Fardhu, di akhir tahiyyat sebelum salam, insya Allah, kita selalu dalam lindungan-Nya.
“ALLAHUMMA INNI ‘AUDZU BIKA MIN ADZABIN JAHANNAM, WA MIN ADZABIN QABRI, WA MIN FITNATIN MAHYA WA MAMAAT, WA MIN SYAHRII FITNATIN MAHSYIHIL DAJJAL”
“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari azab neraka Jahannam, aku berlindung kepadaMu dari azab kubur, kuberlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dunia dan kematian serta kuberlindung kepadaMu dari kejahatan dan fitnah Al-Masih Dajjal”
***Konspirasi Dajal bersifat matrialistik sekuler, dia datang dan “berdakwah” dengan membawa perumpamaan air, namun pada hakikatnya adalah api. Surga yang dia tawarkan tapi pada hakikatnya adalah neraka. Neraka yang dia tawarkan tapi pada hakikatnya adalah surga.
Gaya bicara Dajjal, tidak lain adalah seorang pendusta besar! Shalat adalah buang-buang waktu, Alquran dan agama hanyalah simbol, bahkan ia kerap mendustakan keberadaan para nabi-nabi terdahulu dan mengadakan fitnah didalam cerita/kisah rasul-rasul terdahulu.
Itulah sebagian sifat dari Dajjal laknatullah alaihi! Tujuannya hanya ingin mengkafirkan penduduk bumi dan memurtadkan orang-orang Islam agar keluar dari agamanya dengan dalih, Islam adalah agama setan dan masih banyak lagi. Naudzu billahi min dzalik!
Padahal Allah telah menjelaskan dalam Quran: “Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Ali-’Imran:18-19)
Waspadalah wahai kaum muslimin dan mukminat!

Best Blogger Tips

Bacaan Amin bersamaa Imam dapat mengampunkan dosa yang lalu

Bacaan ta'min malaikat bersama-sama orang2 yang bersolat.

Malaikat itu pun mengikuti pula bacaan ta'min (amin) bersama-sama dengan orang-orang yang bersolat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahawasanya Rasulullah saw bersabda:

"Jikalau Imam mengucapkan: Gharilmaghudubi 'alaihim waladhallin, maka ucapkanlah: Amin. Kerana sesungguhnya Malaikat itu pun mengucapkan bacaan Amin nya bersama dengan bacaan aminya malaikat, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang telah lalu"

-( HR A]Iam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i)


Maksudnya supaya bacaan aminnya makmum di buat bersamaan benar dengan aminnya imam.Kerana itu imam baiklah mengeraskan suara aminnya.
Best Blogger Tips

Ciri-ciri Orang Muslim

Ciri-ciri orang Muslim.

Sebagaimana firnan Allah swt dalam surah Almu'minun ayat 1-7 sebagaimana berikut:

1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

2. Iaitu mereka yang khyusu' dalam solatnya.

3. Dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia,

4. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan
menunaikan zakat harta itu),

5. Dan mereka yang menjaga kehormatannya,

6. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka
sesungguhnya mereka tidak tercela,

7. Kemudian , sesipa yang megingini selain dari yang demikian,
maka merekalah orang-orang yang melampau batas.

dan setrusnya Allah menjelaskan lagi ciri-ciri orang yang beriman ialah dalam ayat 8 dan 8:

8. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya,

9. Dan mereka yang tetap memelihara solatnya.

Balasan bagi orang -orang mukmin ialah sebagaimana firman Allah swt:

"Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi -, yang akan mewarisi syurga firdaus; mereka kekal di dalammnya"

angan -angan/isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu
-( Al Mukminn: 19-11)

Firman Allah." Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, sesungguhnya mereka beroleh syurga ynag mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan sat pemeberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, " Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya) dan disedikan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan/isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalammnya selama-lamanya"

-( Surah Al Baqarah: 25)

Ciri-ciri orang mukmin juga perlulah mempunyai sifat-sifat seperti berikut;

1. Memiliki akhlak yang baik lagi mulia
2. Memerangi hawa nafsu menuju ke jalan yang di redhai Allah
3. Bersaudara sesama islam
4. Menghormati dan menghargai tetamu
Best Blogger Tips

Empat sifat yang Mulia isi syurga

Daripada Abdullah bin Salam r.a. berkata Rasulullah saw bersabda,"maksudnya Hai manusia, berilah salam, hubungkanlah tali persaudaraan, berilah jamuan makan, solatlah pada malam hari ketka anusia sednag tidur, nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera."

_(HR AlTarmizi )

Emapat perkara yang disebut Rasulullah berkait rapat dengan sifat mahabbah (kasih sayang) dna sifat tadhiyyah (pengorbanan bagi melahirkan masyarakat yang kuat dan padu. Empat perkara itu ilah:

1. Memberi salam: Salam merupakan syiar dan lambang pengucapan yang b aik antara oraang Islam, sehingga jadilah meeka sentiasa mendapat keseamatan dan rahnat daripada Alalh swt.

2. Bersilaturrahim: Dapat mengertakan hubungan kekeluargaan dan mengabaikan segala perelisihan antara sesama mereka. silaturrahim wajib dipelihara supaya selamat dari kemutrkaan Allah.

Sabda Nabi saw, " Tidak masuk syurga oramg yang memutuskan silaturr ahim"

3. Memberi makan : memberi makan kepada sesipa yang merlukan seperi fakir miskin, dsn akan menembahkana ikatan kasih sayang dan penghormatan sesama manusia.

4. Qiamullail: Sebagai lambang kesyukuran serta ketaatan akepada Allah swt, mengabdukan diri kepada swt...

Empat sifat di atas melayakkan seseorang itu menjad penghuni Syurga Allah. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang memilki sifat tersebut. Amin.
Best Blogger Tips

Mengapa rokok bahaya dan diharamkan dalam islam


Islam melarang pengambilan sesuatu yang keji yang boleh mendatangkan kemudaratan dan rokok termasuk didalam golongan ini.
Firman Allah dalam surah al'Araf ayat 157, "Dan dia (Rasul) menghalalkan bagi mereka segala ynag baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (khabaith). Penjelasan di atas menunjukkan sesuatu yang keji tidak dibenarkan oleh Islam.


Rokok membahayakan kesihatan manusia.Rokok mengandungi bahan tar dan mengandungi lain-lain bahan kimia toksik yang antarnya boleh menyebabkan kanser.Rokok yang mengandungi dadah yang memabukkan dan ianya berbahaya dan dilarang dalam agama. lagi pun merokok adalah perbuatan membazir dan ditegah dalam agama.

Dalam surah Israk ayat 27, " Janganlah kamu membazir kerana sungguhnya mereka yang membazir adalah saudara-saudara syaitan".

Antara kimia berbahaya iru termasukal kimia seperti Acetone, acetic acid, ammonia, arsenic, carbon monoxide, ethanol, hydrogen cyanidenocotine, alkenylbenzenes dan nicotine.
Bahan kimia nicotine yang terdapat di dalam rokok adalah sejenis dadah berbahaya yang setanding dengaan dadah heroine dnn kokain.

Penghisap rokok menjadikan dadah nikotin menyerap masuk ke dalam darahnya dan mempengaruhi otak dalam masa hanya tujuh saat dan bila ia dilakukan berterusan, ketagihan menguasai dirinya.

Dari dapatan kajian di Amerika di antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok seperti sakit jantung dan paru paru-parumenyebabkan 400,000 orang mati setiap tahun

Kematian yang berpunca dari gara merokaok antaranya ialah,; barah paru-paru, penyait jantung,radang saluran nafas,kanser secara umum dll. Di antara penyakit-penyakit yang boleh menyerang berpunca daripada pendedahan kepada asap rokok adalah; barah paru-paru, sakit jantung, asma dan penyakit paru-paru, dan strok.

Sabda Nabi saw, " Tidak diizinkan melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan"

-(HR Malik, Al-Hakim, Baihaqi dan Ibnu Majah)
Sabda saw yang lain, " Diulaknat sesorang yang mendatangkan kemudaratan kepada seseorang mukmin ataupun menipunya"
- (HR Tarmidzi)

Oleh itu merokok boleh dihukumkan haram. Dr. Yusuf Qardawi di dalam Fatawa Muasirat berkata, " Daripada penjelasan yang diberikan, saya berpendapat pandangan yang menghalalkan merokok tidak dapat diterima sama sekali, malah pendapat sebegitu boleh dinggap salah. Justeru, kita hanya mempunyai dua pilhan hukum: makruh ataupun haram.Berdasarkan kajian terkini penetapan hukum haram adalah lebih tepat di sudut alasan dan hujahnya"( rujukan: Fatwa-fatwa Mutakahir, Dr. Yusof Qardawi, Yayasan Hamidy, Jakarta , 1966, hal. 840-841)

Merokok Dari Pandangan Islam
Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 telah membincangkan Hukum Merokok Dari Pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa merokok adalah haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudharatan.
Keterangan/Hujah:


1. Isu tabiat merokok ini timbul adalah hasil Seminar Pembasmian Tabiat Merokok anjuran Persatuan Perubatan Islam Malaysia (PPIM) pada 2 November 1994 di mana telah meluluskan resolusi untuk menubuhkan badan bertindak kebangsaan bagi memerangi tabiat merokok di kalangan rakyat Malaysia.

2. Pada masa kini jumlah perokok sama ada di negara maju atau negara membangun masih begitu besar, walaupun berbagai usaha telah dibuat oleh Kerajaan serta juga badan-badan sukarela bagi menyedarkan orang ramai tentang bahayanya merokok kepada kesihatan.

3. Pihak kerajaan telah membelanjakan banyak wang untuk merawat berbagai jenis penyakit yang dikaitkan dengan tabiat merokok terutamanya penyakit kanser, barah paru-paru serta penyakit jantung.

4. Kajian perubatan telah dapat membuktikan bahawa setiap batang rokok mengandungi 6 hingga 8 mg nikotin dan setiap sedutan asap rokok sebenarnya kita menghidu 4,000 jenis bahan kimia, hamper kesemuanya boleh memudharatkan badan manusia.

5. Merokok boleh mengganggu kesihatan, menghilangkan nafsu makan, merosakkan anggota badan, melemahkan jantung, kanser, barah paru-paru, gangguan pernafasan dan merosakkan otak.

6. Hukum merokok pada pandangan Islam seperti berikut:

(a)Sebahagian ulamak berpendapat merokok adalah harus kerana tidak sabit tentang kemudharatan atau mabuknya. Mereka juga bersandar kepada kaedah “ Asal Sesuatu Itu Adalah Harus “

(b)Setengah ulamak berpendapat merokok adalah makruh iaitu dikaitkan dengan bawang merah dan bawang putih di segi baunya.

(c)Ramai daripada ulamak berpendapat merokok hukumnya haram kerana ianya jelas memudharatkan kesihatan, membazir dan mensia-siakan harta serta dikategorikan sebagai satu perkara keji.

(d)Nash-nash Al-Quran dan hadith seperti berikut adalah menjadi asas kepada penetapan hukum:


Maksud firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat: 195 " Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan "
- (Rujukan dari JAKIM) 


ps : dah bnyak fatwa merokok haram...tetapi perokok tegar nie masih degil dan gunapakai fatwa makruh yg tak sahih kebenarannya... Best Blogger Tips

Celaan Allah kepada mereka yang mahukan dunia


Allah mencela orang yang mahukan dunia melalui amalan, usaha dan niatnya.

Dalam sohih Muslim, diriwayatkan daripada jabir ra,

"Sesungguhnya Nabi saw telah melalui sebuah pasar, sedang orang ramai berada di kedua-dua tepi Baginda (mengiringinya). Baginda lalu berhampiran seekor kambing yang bertelinga kecil dan telah mati. Baginda pun mengambil anak kambing itu, lalu memegang telinganya. Lantas Baginda bertanya:

"Siapakah di kalangan kamu yang suka memiliki kambing ini dengan harga satu dirham?"

Mereka menjawab, " Kami tidak suka ia menjadi milik kami dengan apa-apa tukaran pun. Apakah yang boleh kami buat dengannnya?".

"Baginda bertanya kembali:"Adakah kamu suka menjadi milik kamu?"

Mereka pun menjawab, "Demi Allah, kalau ia hidup sekalipun, ia masih mempunyai kecacatan ,kerana ia bertelinga kecil. Apatah lagi ia telah mati".

Lalu Baginda bersabda, " Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina pada padangan Allah berbanding kedudukan kambing ini pada pandangan kamu"
Best Blogger Tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts