And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour, there was no doubt about its (coming)

Thursday, August 11, 2011

Riba dan sistem kewangan islamPENGASAS mazhab Maliki, Imam Malik Annas RA pernah menyemak sehelai demi
sehelai al-Quran untuk mencari apakah dosa paling besar terhadap umat Islam
seperti difirmankan Allah SWT dalam kitab suci itu.

Lalu selepas selesai meneliti 6,236 ayat suci itu, beliau membuat satu
rumusan seperti diterangkan dalam kitab 'Jamik al-Ahkam' karangan Imam
Qurtubi - tiada dosa paling besar melainkan riba.

Rumusan itu bersandarkan kepada satu klausa dalam ayat ke-278 dan 279 dari
surah al-Baqarah iaitu: "Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahawa Allah dan Rasul-Nya akan berperang denganmu."

Pengurus Kanan Jabatan Pengawasan Syariah, RHB Islamic Bank; Zaharuddin
Abdul Rahman, berkata klausa itu adalah 'berperang denganmu' iaitu bermaksud sesiapa yang terbabit dalam riba 'sanggup' berperang dengan Allah dan Rasul-Nya.

"Dosa lain seperti memakan daging babi dinyatakan sebagai perbuatan haram
dan berdosa tetapi ia tidaklah sampai berperang dengan Allah SWT; tetapi
apabila melakukan riba, Allah sendiri mengisytiharkan berperang dengan
individu itu.

"Dalam permusuhan, ada musuh yang kita pulaukan selain musuh yang ingin kita
hancurkan dan Allah menganggap mereka yang melakukan riba adalah musuh yang
ingin Allah hancurkan," katanya yang menjelaskan riba dan sistem kewangan
Islam melalui www.zaharuddin.com.

Beliau bagaimanapun kesal kerana pada masa kini, terlalu ramai umat Islam
terbabit dalam riba; berpunca daripada tiadanya pengetahuan mengenai
perbuatan haram itu selain sikap tidak sensitif terhadap dosa.

Umat Islam kini lebih sensitif dan takut terbabit dengan dosa seperti arak
dan babi kerana dapat melihat dosa itu berbanding dosa riba kerana ia tidak
dapat digambarkan.

"Ramai umat Islam yang tidak menyedari dan rasa bersalah apabila terbabit
dalam riba, syirik dan kurafat. Jika mereka tidak solat atau berzina, mereka
sedar melakukan dosa tetapi dalam tiga dosa berkenaan, ramai yang tidak
sedar," katanya.

Riba ditakrifkan sebagai penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang
disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan penerima pinjaman. Dalam
pertukaran barang dan kewangan pula, ia bermaksud penambahan nilai akibat
kuantiti yang berbeza atau perbezaan waktu pertukaran.

Rasulullah SAW menjelaskan, riba adalah antara tujuh dosa besar seperti
sabda Baginda mengenai dosa berkenaan iaitu: "Menyekutukan Allah, sihir,
membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak (jalan dibenarkan
syarak), makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang
dan menuduh (berzina) wanita muhshanat (wanita yang menjauhkan perkara dosa)
yang beriman lagi tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan," (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain pula, Baginda bersabda: "Dosa riba memiliki 72 pintu, dan yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya
sendiri." (Riwayat Ibnu Majah).

Zaharuddin berkata, selain berperang dengan Allah dan dosa seperti berzina
dengan ibu kandung; kehidupan individu yang terbabit dalam riba akan hilang
keberkatannya malah cenderung melakukan dosa.

Ia berdasarkan keterangan Ibnu Hajar dalam kitabnya az-Zawajir ketika
mentafsirkan ayat 275 dari surah al-Baqarah iaitu: "Allah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba."

"Di dalam Kitab Jamik al-Ahkam oleh Al-Qurtubi juga, Ibnu Abbas menerangkan
wang daripada sumber riba tidak akan diterima untuk apa saja kebaikan
seperti sedekah, menunaikan haji atau berjihad," katanya.

Dosa dan kesan riba pula akan menyelubungi tidak saja penerima riba tetapi mereka yang memberinya seperti Sabda Rasulullah SAW: "Allah melaknat orang
yang memakan riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi dan pencatat
(dalam transaksi riba), mereka sama saja," (Riwayat Muslim dan Ahmad).

"Antara jenis riba yang banyak disertai umat Islam pada masa kini
membabitkan pinjaman daripada institusi kewangan bukan Islam seperti
pinjaman kereta dan rumah," katanya.

Berikutan itu, katanya, umat Islam kini wajib mendapatkan pembiayaan menurut sistem perbankan Islam bagi mengelakkan riba malah mereka tidak harus menggunakan alasan darurat kerana sudah banyak perbankan Islam sejak beberapa tahun lalu.

"Perbezaan antara bank konvensional dan sistem perbankan Islam adalah urusan pembiayaan bank Islam membabitkan urusan jual-beli iaitu bank membeli kereta atau rumah yang diingini pelanggan dan kemudian menjual kepada pelanggan dengan harga pokok dicampur untung bank dengan persetujuan, keuntungan itu adalah disepakati halal oleh ulama," katanya.

Sehubungan itu, Zaharuddin berkata, bagi umat Islam terbabit dalam riba,
jalan penyelesaian adalah menukarkan pinjaman itu kepada pinjaman berasaskan
Islam serta bertaubat.

"Kita kena berusaha untuk keluar daripada dosa riba, mungkin dikenakan kos tambahan untuk pertukaran pinjaman itu tapi anggaplah sebagai penebus dosa. Jangan tangguh untuk keluar daripada riba; apa gunanya mencari kadar faedah rendah di bank bukan Islam jika ia membabitkan peperangan dengan Allah?" katanya.
Best Blogger Tips

Dosa Riba Selepas Syirik


Di sini, saya sertakan beberapa nas al-Quran dan al-Hadis yang menerangkan besarnya dosa riba.

1. Pemakan dan pemberi riba diperangi Allah (SWT) dan Rasulullah S.A.W.

Allah memberi ingatan :
Maksudnya; "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Surah al-Baqarah : 278-279)

Ayat ini menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil serta tidak mahu meninggalkan "saki-baki" riba dalam kehidupannya dengan sengaja, maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah (SWT) dan Rasulullah S.A.W.

Ayat ini menyebut "saki-baki", menunjukkan bahawa barangsiapa yang ingin benar-benar mengikut sunnah dan menjadi Mukmin sejati, perlu memiliki pengetahuan yang jelas tentang riba serta menjauhkan diri daripadanya secara 100%.

Selain itu, ayat ini secara tidak langsung membuktikan seorang Mukmin mampu menjauhi riba dalam hidupnya, tidak sebagaimana dakwaan segelintir masyarakat kononnya kita tidak dapat lari daripada riba di akhir zaman ini.

Zahir daripada ayat ini juga menunjukkan "peperangan" berlaku sejak di alam dunia lagi. Malang bagi seseorang dan pemimpin yang tidak memperdulikan dosa ini.

Ibn Abbas r.a. mentafsirkan :
Maksudnya; "Akan dikatakan kepada pemakan riba pada hari kiamat, Ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah (SWT)."

Imam Abu Hanifah berkata bahawa inilah ayat dalam al-Quran yang paling menakutkan.

Imam Malik bin Anas pula berkata :
Maksudnya; "Telahku buka lembaran-lembaran kitab Allah (SWT) dan sunnah Rasulullah S.A.W. dan tidakku dapati (dosa) yang lebih buruk daripada riba, kerana Allah (SWT) telah mengistiharkan atau mengizinkan perang ke atasnya"

Berkata Imam Qatadah : "Allah (SWT) menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh, dan akan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada."

2. Kehilangan berkat harta dan kehidupan.

Tercatat didalam al-Quran :
Maksudnya; "Allah (SWT) menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan daripada sedekah." (Surah al-Baqarah : 276)

Kehilangan berkat itu akan berlaku didunia dan akhirat.

Hukuman di Dunia.
Bentuk-bentuk kehilangan berkat harta bagi orang yang terlibat dengan riba adalah hartanya akan mudah hilang atau habis tanpa dirasai. Selain itu, harta itu mendorongnya melakukan pelbagai bentuk aktiviti tidak berfaedah dan dosa.

Ia juga akan berasa terlalu miskin dan fakir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak). Harta haram seperti ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat, perkara fasik dan hina, tatkala itu akan hilang sifat amanah dan kebaikan dalam diri.

Ia juga bakal ditimpa ujian harta yang banyak seperti dirompak, curi, khianat, dan doa orang yang terkena zalim daripadanya juga lebih makbul.

Sabda Rasulullah S.A.W. daripada Ibn Mas'ud r.a. :
Maksudnya; "Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa." (Riwayat Ahmad, al-Hakim)

Hukuman di Akhirat.
Ibn Abbas berkata :
Maksudnya; "Tidak diterima daripada pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya, hajinya, jihatnya dan persaudaraannya."

3. Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri.

Rasulullah S.A.W. mengingatkan dalam satu hadis yang cukup mendalam maksudnya :
Maksudnya; "Riba mempunyai 72 pintu. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya." (al-Tabrani, 7/158, al-Hakim)

4. Lebih berat daripada 36 kali zina.

Rasulullah S.A.W. juga memberi amaran :
Maksudnya; "Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali" (Riwayat Ahmad dan al-Dar Qutni)

Hadis ini bukan untuk merendahkan dosa zina, tetapi ia memberi fokus kepada bahaya dosa riba. Justeru itu, saya amat mengharapkan umat islam membuka mata mereka kepada isu ini agar tidak terjebak dengannya.

Itulah gambaran betapa besarnya dosa riba, dan barangsiapa yang terlibat dengannya sudah pasti amat sukar memperolehi khusyuk di dalam solat mereka. Antara bentuk riba yang amat berleluasa ketika ini dan disertai oleh begitu ramai umat islam ialah:

  • Pinjaman membeli kereta (Car Loan)
  • Pinjaman membeli rumah (Home Loan)
  • Pinjaman mendapatkan modal syarikat (Term Loan atau Overdraft)
  • Pinjaman membeli mesin dan alatan untuk syarikat (Hire Purchase Loan)
  • Membuat pinjaman peribadi (Personal Loan)

Apakah transaksi yang berlaku?
Sebagai contoh sebenar yang berlaku di bank konvensional hari ini, di atas permintaan pelanggan A untuk membeli kereta, rumah, memperoleh modal syarikat atau sebarang tujuan peribadi, konvensional memberi pinjaman sebanyak RM10,000 kepada pelanggan A dan sebagai imbalan balik kepada bank, pihak bank menetapkan bunga, faedah atau interest sebanyak 8% (bersamaan RM8,000 sebagai contoh) daripada jumlah pinjaman itu sebagai balasan kerana memberikan pelanggan wang yang diperlukan.

8% itulah yang dinamakan 'Riba al-Duyun' jenis al-Qard. Ulama menyepakati jenis pulangan seperti ini adalah riba.

Jumlah faedah yang dicampur dengan jumlah pokok pinjaman akan dibahagikan mengikut bulan. Menurut hukum islam, jumlah RM8,000 yang diperolehi ini ialah hasil bank yang haram. Pelanggan yang memberi RM8,000 tadi juga dikira bersubahat dan terlibat secara langsung dengan riba.

Rasulullah S.A.W. menyebut :
maksudnya; "Individu yang memberi (riba) dan yang mengambilnya adalah sama."


Cukup Dahsyat Tapi Sudah Sedarkah?Tidak dinafikan, sudah diketahui umum, syirik adalah dosa terbesar di dalam Islam. Ia disebutkan dengan jelas dari ayat
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء
Ertinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan barangsiapa yang mensyirikkannya, dan (Allah) akan boleh mengampunkan dosa-dosa yang lebih rendah dari syirik.”
Namun, setelah memikirkan berkali-kali baris-baris ayat di bawah, saya tidak boleh menunggu lagi kecuali mesti dengan segera mengebahkannya kepada sekalian umat berkenaan betapa dahsyatnya hukuman bagi kesalahan ini.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Ertinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ( Al-Baqarah : 275 )
Itulah kengerian hukuman Allah swt terhadap satu dosa selain syirik. Itulah pengamal riba setelah pengharamannya.
Cuba kita sama-sama perhatikan penutup  ayat di atas
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Ertinya : Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan lafaz ini menyebut :-
ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه فقد استوجب العقوبة
Ertinya : Lafaz “barangsiapa mengulangi” ertinya kembali terlibat dengan riba hingga terjebak dalamnya walaupun setelah datangnya hukum larangan Allah darinya, hasilnya wajiblah bagi mereka hukuman keras” (Tafsir Al-Quran Al-‘Azim, 1/328)
APi yang membakar
Berdasarkan dalil-dalil hadis, para ulama membuat kesimpulan bahawa setiap umat Islam yang mengucap dua kalimah shahadah, sebanyak manapun dosa yang dilakukan di atas dunia, mereka akan dihumbankan ke dalam neraka, terkurung didalamnya untuk satu tempoh yang layak bagi dosa mereka, kemudian mereka akan dikeluarkan darinya dengan syafaat Nabi Muhammad s.a.w dalam keadaan mati, kemudian ditempatkan di dalam sungai kehidupan, lalu hiduplah kembali. Semua ini dicatatkan dalam hadis. (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 3/36 )
Selanjutnya Imam An-Nawawi mengulas terdapat lima jenis syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w di akhirat kelak iaitu ( Syarah Sohih Muslim, 3/36) :-
1)     Memberi tenang dan rehat dari hiruk pikuk mahsyar dan menyegerakan seseorang untuk masuk ke Syurga. Syafaat ini khusus untuk Nabi Muhammad s.a.w.
2)     Memasukkan seseorang ke Syurga tanpa hisab, peruntukan syafaat ini juga terdapat untuk Nabi Muhammad s.a.w.
3)     Kaum yang wajib dihumban di neraka boleh diselamatkan oleh Nabi s.a.w
4) Mengeluarkan kaum yang sedang diazab di neraka untuk kembali ke Syurga kecuali bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir.
5)     Peningkatan darjat di syurga agar mendapat tahap syurga yang lebih baik.
Sedarkah ?!
Namun sedarkah kita dan mereka di sekeliling kita, keluarga, rakan dan lainnya bahawa, berterusan dalam dosa riba boleh menyebabkan seseorang itu dianggap menghalalkan riba setelah pengharamannya lalu jatuh kafir mereka itu, tatkala itu matinya mereka adalah dengan hati kekafiran hingga terkeluar dari senarai mereka yang boleh mendapat syafaat nabi Muhammad s.a.w.
Berhati-hatilah dan amat wajib bagi semua muslim yang meyakini ada maut untuk menjauhi riba. Kita amat bimbang, ketidakpedulian itu adalah merupakan satu keingkaran terhadap hukum haramnya. Seterusnya boleh mejatuhkan seseorang dalam kekafiran tanpa sedar hingga melayakkan seseorang itu kekal di neraka. Nabi juga tidak mempunyai peruntukan untuk memberi bantuan (syafaat) kepada golongan sebegitu. Moga kita semua dipelihara oleh Allah swt.
Inilah yang diulas oleh Imam Fakhruddin Ar-razi apabila beliau menghurauikan maksud ‘orang yang kembali’ dalam ayat di atas sebagai :-
فالمعنى ومن عاد إلى استحلال الربا حتى يصير كافراً
Ertinya : erti ayat “barangsiapa yang kembali” (di atas, adalah bermakna mereka kembali menghalalkan riba sehingga mereka itu jadi kafir. ( Tafsir Al-Kabir, 7/82)
Akhirnya, alasan sibuk, malas, belum sampai seru, nanti dan pelbagai lagi alasan orang di zaman ini dari berubah dari pinjaman rumah riba, kereta riba, kad kredit riba, akaun simpanan riba, insuran riba, skim riba, pelaburan riba, mahal sikit la, leceh proses, belum ada masa dan pelbagai lagi TIDAK WAJAR SAMA SEKALI wujud dalam hati individu yang bernama MUKMIN MUSLIM.
Itu pun jika ingin selamat diakhirat, jika tidak..tunggulah bila waktunya tiba. Best Blogger Tips

Bukti Produk SIMPLYSITI guna berus bulu babi

Best Blogger Tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts