And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour, there was no doubt about its (coming)

Thursday, June 2, 2011

Empat sifat yang Mulia isi syurga

Daripada Abdullah bin Salam r.a. berkata Rasulullah saw bersabda,"maksudnya Hai manusia, berilah salam, hubungkanlah tali persaudaraan, berilah jamuan makan, solatlah pada malam hari ketka anusia sednag tidur, nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera."

_(HR AlTarmizi )

Emapat perkara yang disebut Rasulullah berkait rapat dengan sifat mahabbah (kasih sayang) dna sifat tadhiyyah (pengorbanan bagi melahirkan masyarakat yang kuat dan padu. Empat perkara itu ilah:

1. Memberi salam: Salam merupakan syiar dan lambang pengucapan yang b aik antara oraang Islam, sehingga jadilah meeka sentiasa mendapat keseamatan dan rahnat daripada Alalh swt.

2. Bersilaturrahim: Dapat mengertakan hubungan kekeluargaan dan mengabaikan segala perelisihan antara sesama mereka. silaturrahim wajib dipelihara supaya selamat dari kemutrkaan Allah.

Sabda Nabi saw, " Tidak masuk syurga oramg yang memutuskan silaturr ahim"

3. Memberi makan : memberi makan kepada sesipa yang merlukan seperi fakir miskin, dsn akan menembahkana ikatan kasih sayang dan penghormatan sesama manusia.

4. Qiamullail: Sebagai lambang kesyukuran serta ketaatan akepada Allah swt, mengabdukan diri kepada swt...

Empat sifat di atas melayakkan seseorang itu menjad penghuni Syurga Allah. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang memilki sifat tersebut. Amin.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts