And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour, there was no doubt about its (coming)

Tuesday, September 20, 2011

Sifat2 Nabi...

Pemurah adalah sifat Nabi Ibrahim a.s.
Redha adalah sifat Nabi Ishak a.s.
Sabar adalah sifat Nabi ayyub a.s.
Isyarat adalah sifat Nabi Zakaria a.s.
Berjauhan adalah sifat Nabi Yusuf a.s.
Memakai pakaian daripada bulu adalah sifat Nabi Yahya a.s.
Mengembara adalah sifat Nabi Isa a.s.
Fakir adalah sifat Nabi Muhammad SAW.. Best Blogger Tips

Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Boleh Mencampakkan Seseorang ke Neraka Jahanam


Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap manusia dikurniakan oleh Allah SWT lidah. Lidah adalah daging yang lembut terletak di dalam mulut manusia. Walaupun lidah tidak bertulang tetapi lidah boleh mendatangkan dua akibat (kesan) yang besar iaitu samaada ke syurga atau ke neraka. Jika digunakan dengan baik dan jujur maka lidah akan membawa pelakunya insya Allah ke syurga atau sebaliknya lidah yang disalah gunakan akan membawa pelakunya ke neraka. Nabi SAW pernah memberi isyarak kepada sahabat bahawa dua anggota manusia yang banyak membawa ke neraka iaitu lidah dan kemaluan.

Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud : "...sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam". (Hadis Riwayat Muttafaq 'alaih)

Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Nabi SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal sambil memegang lidahnya yang bermaksud : "Engkau wajib menahan ini. Maka aku berkata, ya Rasulullah, kami sentiasa mengotakan apa yang kami kata. Nabi berkata, 'ibumu telah kehilangan engkau, wahai Mu'az. Bukanlah manusia di bantingkan muka mereka ke dalam neraka disebabkan angkara lidah mereka?". (Hadis Riwayat Bukhari)l

Rasulullah s.a.w. berpesan kepada Sayyidina Ali k.wj. yang bermaksud :

"Wahai Ali ! Allah tidak menjadikan apapun dalam tubuh manusia yang paling utama, kecuali mulut (lisan). Sesungguhnya mulutnyalah yang mengiring dirinya masuk syurga atau masuk neraka. Maka dari itu penjarakanlah (jagalah) mulut kerana mulut itu bagaikan anjing (gila)".

Terdapat 15 bahaya yang timbul akibat ucapan (lidah) yang membawa pelakunya ke neraka, perkara tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Mengucapkan sesuatu yang tidak perlu

Kita hendaklah menahan lidah daripada mengucapkan perkataan yang tidak berfaedah dan boleh mendatangkan dosa. Lidah perlu dibasahkan dengan zikir kepada Allah SWT

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Sebahagian daripada bukti keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah". (Hadis Riwayat Muttafaq 'alaih)

Kedua : Terdorong mengucapkan perkara yang batil (dosa)

Bermegah-megah dan menceritakan pada orang lain perbuatan maksiat yang dia lakukan.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Sesungguhnya , terdapat orang yang disebabkan ucapannyalah ia tergelincir ke dalam neraka yang luasnya antara masyrik dengan maghrib" Dan , dalam hadis lain yang senada dengan ini, "Hanya kerana satu perkataan yang membuat Allah benci, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka". (Hadis Riwayat Muslim)

Termasuk juga suka berbantah-bantahan dengan orang alim dan tidak mahu menerima teguran dan mempertahankan pendapatnya yang jahil.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Lelaki yang paling dibenci Allah ialah lelaki yang suka perbantahan dan permusuhan".

Ketiga : Bercakap membuta tuli (tidak ikut hukum Islam dan bercakap tidak berdasarkan ilmu disebabkan kejahilannya)

Nabi SAW telah menyatakan bahawa orang yang paling dibenci dan jauh tempatnya dari baginda pada hari kiamat nanti, ialah orang yang banyak bercakap tapi tidak tentu arah kerana ia tidak berfikir sebelum bercakap.

Keempat : Memaki hamun dan cakap kotor

Nabi SAW bersabda maksudnya : " Bukanlah beriman orang yang suka mencela, mengutuk, mengeji dan bercakap kotor".

Nabi SAW berpesan kepada Sayidina Ali k.wj. maksudnya :

"Wahai Ali ! Janganlah engkau mencaci-maki orang Islam atau mencaci-maki binatang kerana cacian itu akan kembali dirimu sendiri.

Wahai Ali ! Kuasailah lisanmu dan biasakanlah dia mengucapkan yang baik, kerana tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia pada hari kiamat yang melebihi ketajaman lisannya.

Wahai Ali ! Jauhilah tukang caci-maki kerana ia suka membuka aib orang dan ia tidak akan masuk syurga."

Kelima : Nyanyian

Nabi SAW telah memperingatkannya melalui sebuah hadis yang bermaksud : "Nyanyian akan menumbuhkan kemunafikan (nifiq) di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran". (Hadis Riwayat Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya)

Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda maksudnya : "Selagi akan ada di kalangan umatku orang-orang yang memakai (menghalalkan) kain sutera dan nyanyian"
(Hadis Riwayat Bukhari)

Firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 6 yang bermaksud : "Dan sebahagian manusia ada yang membeli percakapan kosong (lahwal hadis) untuk menyesatkan (orang lain) daripada Allah."

Apabila ditanya Ibnu Mas'ud makna 'lahwal hadis' dalam ayat tersebut, beliau mengatakan 'nyanyian' bukan yang lain.

Nyanyian yang dimaksudkan di sini adalah nyanyian yang melekakan daripada mengingati Allah SWT. Senikata lagunya membenarkan perbuatan maksiat. Penyanyinya pula seorang wanita yang mendedahkan aurat, berhias (tabaruj), menggunakan suara yang merdu dan mempersonakan.

Tetapi sekiranya nyanyian tersebut berunsur dakwah, tidak melalaikan kewajipan, tidak menghalalkan yang haram dan nyanyian itu dilakukan oleh lelaki atau mahram kaum lelaki dan tidak nyaring serta tidak diiringi dengan sesuatu yang haram.

Keenam : Bergurau

Bergurau tidak berdosa selagi gurauan itu tidak melampau batas, kerana Nabi SAW sendiri pernah bergurau tapi tidak pernah terkeluar daripada memperkatakan yang benar. Itu pun jarang dilakukan Nabi. Pada umumnya , banyak bergurau akan mengurangkan ketenangan dan boleh menumbuhkan kedengkian, tapi gurauan yang sedikit atau sekadar menghilangkan kebosanan, tidak mengapa.

Ketujuh : Mengejek atau memperolok-olokkan

Firman Allah SWT maksudnya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok -olokkan), dan janganlah pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (kerana) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olakkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan (ialah) panggilan buruk sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah al-Hujurat ayat 11)

Diriwayatkan bahawa ayat diatas diturunkan kerana utusan Tamim telah menghina golonqan fakir miskin dari kalangan sahabat Nabi SAW. seperti Bilal, 'Ammar, Shuhaib, Khabbab, Ibnu Fuhairah, Salman Al Farisy, Salim maula Abi Huzaifah dan lain lain.

Kelapan : Menyebarkan fitnah, sumpah palsu, berdusta dan berbohong.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sumpah palsu termasuk perbuatan yang mendapatkan azab besar. Selanjutnya, dalam suatu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. disebutkan, sumpah palsu termasuk di antara perbuatan yang berdosa besar (Hadis Riwayat Tirmidzi).

Bahkan, masih menurut riwayat Abu Hurairah, termasuk dalam lima dosa besar yang tidak diampuni dengan kafarat ialah sumpah palsu dengan maksud mengambil harta orang lain.

Rasulullah S.A.W.  bersabda kepada Sayyidina Ali k.w. yang bermaksud :
"Wahai Ali ! Berbuatlah jujur sekalipun hal itu akan membahayakan dirimu didunia. Sesungguhnya kejujuran itu bermanfaat di kemudian hari. Dan janganlah berdusta sekalipun bermanfaat bagimu ketika itu kerana kedustaan itu akan menyulitkan kamu di kemudian hari."

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : “Empat perkara, siapa yang terdapat padanya empat perkara ini, maka ia adalah munafik tulin, dan siapa yang terdapat padanya salah satu darinya, maka padanya ada satu ciri kemunafikan; apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila bercerita ia berdusta, apabila membuat janji ia mungkiri dan apabila berdebat ia curang.”  (Hadis Riwayat Bukhari no. 34, 2459, 3178 dan Muslim no. 2635. dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a.)

Kesembilan : Tidak mengambil undang-undang Allah SWT dalam memutuskan sesuatu perkara.

Golongan yang mengunakan lidah-lidah mereka untuk menggubal, bersetuju dan membahaskan dan meluluskan rang undang-undang ciptaan manusia walaupun bertentangan dengan  al-Quran dan sunnah dan berhukum dengan hukuman yang di cipta oleh manusia sebenarnya golongan ini meletakkan Allah dan Rasul-Nya  dibelakangnya. Al-Quran melebalkan golongan ini samaada kafir, zalim atau fasik.

Firman Allah SWT yang bermaksud :

"Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir" (Surah al-Maidah ayat 44)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim" (Surah al-Maidah ayat 45)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik." (Surah al-Maidah ayat 47)

Kesepuluh : Mengumpat.

Ketika Haji Widak, Nabi SAW bersabda maksudnya : "Sesungguhnya darah kamu , dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu (mencabulinya) (Hadis Riwayat Jamaah)

Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud, " Tahukah kamu apakah ghaibah? Jawab sahabat, "Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. " Maka Rasulullah SAW. bersabda , "Ghaibah itu jika kamu menyebut (membicarakan) hal keadaan saudaramu yang tidak suka hal itu disebut atau dibicarakan kepada orang lain, maka itu bererti ghaibah." Lalu Rasulullah SAW  di tanya," Bagaimana kalau saudaraku itu memang begitu? "Jawab Rasulullah SAW " Jika kamu sebut itu benar ada padanya maka itu ghaibah. Tetapi jika ia tidak benar, itu buhtan (membuat kepalsuan untuk memburukkan nama orang lain).

Kesebelas : Mengadu domba (menghasut)

Nabi SAW bersabda maksudnya : " Tidak masuk syurga orang yang mengadu domba."

Nabi S.A.W berwasiat kepada Sayidina Ali k.wj: "Wahai Ali ! Saya melihat tulisan pada pintu syurga yang berbunyi "Syurga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil (kedekut), orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, dan bagi orang yang suka mengadu domba (mengasut)."

Kedua belas : Lidah bercabang dua

Maksud lidah bercabang dua adalah seorang yang berulang alik di antar dua orang yang bermusuhan, untuk menyampaikan ucapan salah seorang daripada mereka kepada yang seorang lagi. Tujuannya adalah supaya dia disanjung oleh kedua-dua pihak dan untuk dia mendapat habuan dunia, dan supaya kedua-dua pihak sentiasa bermusuhan.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Manusia paling jahat ialah sidua muka, apabila ia mendatangi kelompok  manusia maka ia membawa muka yang satu, dan apabila ia datangi kelompok manusia yang lain maka ia membawa muka yang satu lagi."

Ketiga belas : Memuji

Ini juga termasuk bahaya yang timbul daripada lidah. Sebab , memuji seseorang yang tidak sepatutnya menerima pujian itu atau pujian yang berlebihan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya sehingga jatuh kepada dusta atau memuji orang yang sepatutnya dicela.

Suatu pujian sering membuat orang yang menerimanya besar diri dan ujub, sedangkan Nabi SAW melarang demikian.

Nabi SAW berwasiat kepada Sayidina Ali k.wj : "Wahai Ali ! Apabila engkau disanjung orang dihadapanmu, ucapkanlah : 'Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan, ampunilah dosaku apa yang mereka tidak ketahui, janganlah aku disiksa tentang apa-apa yang mereka ucapkan' . "

Keempat belas : Bersumpah setia kepada selain Allah

Allah SWT telah menerangkan di dalam al-Quran bahawa kita tidak boleh bersumpah setia kepada sesuatu sebagai tandingan bagi keagungan atau kebesaran Allah. Sumpah setia seperti itu boleh menjerumuskan orang berkenaan ke dalam neraka.

Kelima belas : Jangan berkata "kalau" pada kejadian yang telah berlaku.

Nabi SAW bersabda yang bermaksud ; "Jika kamu ditimpa oleh sesuatu maka janganlah berkata: “Kalau aku berbuat demikian, tentu akan menjadi sekian-sekian” akan tetapi katakanlah: “Takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi”. Ini kerana perkataan “kalau” membuka pintu perbuatan syaitan." (Hadis Sahih Riwayat Muslim , no: 4816)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita menjaga lidah kita supaya sentiasa bercakap benar dan janganlah kita menyempang daripada jalan Allah SWT. Allah SWT  sentiasa bersifat benar, begitu juga para rasul bersifat sidek. Mereka memperjuangkan agama yang benar (Islam) dan mengajak manusia kepada kebenaran.Mereka berjuang melupuskan segala pendustaan, kepalsuan dan kepura-puraan dalam hidup.Mereka memperjuangkan keadilan dan nilai kemanisan hidup berteraskan kebenaran.

Apabila kebenaran di abaikan maka muncullah manusia yang sentiasa menjadikan lidahnya sentiasa buat pendustaan amalan kehidupan seharian. Secara tidak langsung membawa kepada kemusnahan keamanan ummat manusia.Kebenaran tergambar pada sifat ikhlas, jujur dan didikasi.Benar pada niat dan kemahuan fikiran dan tindakkan dan benar pada kata-kata pernyataanya.

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud : "Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikkan dan kebajikan itu membawa kepada Syurga. Seorang yang sentiasa berlaku benar, nescaya akan tercatat di sisinya Allah s.w.t sebagai sidek (org yg benar) dan sesungguhnya bohong membawa keburukkan dan keburukkan itu membawa ke neraka. Seseorang yang suka berbohong, nescaya tercatat disisi Allah SWT sebagai kazab(pembohong)''

 Semoga kita semua patuh dan tunduk kepada semua yang disuruh-Nya dan sentiasa diredai-Nya  di dunia dan akhirat dan dimasukan Allah SWT kedalan syurga-Nya.

Link Asal: http://abubasyer.blogspot.com/search/label/Bahaya%20lidah%2015%20perkara Best Blogger Tips

Monday, September 19, 2011

Awek Cun


 
 Adik : abg tahu x bila perempuan yg tak suka tutup aurat akan mula menutup auratnya dgn sempurna?
Abg : masa haji kot adik,
Adik : salah...cuba teka lagi,
abg : masa kawin???
Adik : Salah jugak, teka la lagi
Abg : apa dia dik?? abg tak th la.
Adik : tadi ustazah cakap kat skolah , perempuan yang tak suka menutup auratnya akan menutup auratnya dengan sempurna apabila dia diKAFANKAN..maka akan tutup buat selamanya.
 
Best Blogger Tips

Wednesday, September 14, 2011

Puncanya…Wan Azizah


Mustahil Ezam Mohd Noor dapat duduk bersembang lebih dua jam menceritakan satu per satu jalan cerita yang dilaluinya mengapa beliau meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan semua orang.
Paling tidak beliau dapat memberi sedikit sebanyak gambaranya di pentas ceramah dalam jangka waktu yang terhad dan sekali sekala menerusi kenyataan media.
Makanya ada yang ‘tak sampai’ dan sukar dihayati kalau dibandingkan dapat duduk mengadapnya untuk mendengar sendiri.
Tanpa disedari sudah lima tahun lamanya waktu berlalu sejak kali terakhir Agendadaily mengadakan interbiu dengannya.Waktu itu beliau masih lagi bersemangat waja dalam Parti Keadilan Nasional (KeAdilan).
Cerita tentang Ezam yang kini berstatus YB Senator masuk UMNO pada 28 Mei 2008 bukan lagi ikut istilah wartawan ‘satu berita’.
Namun dari tinjauan rambang Agendadaily sehingga ke hari ini ada yang masih samar kenapa beliau mengambil langkah besar itu setelah dua tahun sebelum itu meninggalkan KeAdilan yakni PKR yang dulunya yang beliau sama-sama bina dalam gerakan untuk membebaskan Anwar dari penjara.
Berbanding dengan pimpinan PKR lain,beliaulah yang paling banyak menanggung azab sengsara – masuk keluar penjara dan kena ISA semata-mata kerana Anwar.
Mungkin ramai tidak tahu beliau juga orangnya yang usung Datuk Seri Dr Wan Azizah Ismail untuk berjumpa dengan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi untuk mengadu hal dan menagih simpati pada nasib Anwar yang dalam penjara.
Dalam interbiu itu dengan Agendadaily tidak lama selepas Anwar dibebaskan Ezam dengan konfiden berkata ,” Kita merasa lega kerana antara matlamat kita menubuhkan parti ini (Parti Keadilan Nasional) dan saya memimpin Angkatan Muda KeADILan adalah untuk membebaskan Anwar Ibrahim tetapi dari sudut yang lebih besar sebenarnya pembebasan Anwar ini membawa signal yang amat penting dari sudut pengukuhan negara dan dalam kes ini... adalah mahkamah ."
Kini Ezam-Anwar berdiri di garis padang yang berbeza.Masing-masing nak ‘sumbat gol’.Anwar dengan impian nak ke Putrajaya manakala Ezam bertekad nak menyekat bekas bosnya.
Soalnya kenapa bila Anwar sudah bebas lain jadinya? Kenapa waktu Anwar dalam penjara dan perjuangan Ezam memang ‘ gelap ‘ tidak mungkin dapat apa-apa ganjaran beliau nekad terus bersama bosnya?
Katakan Ezam kekal bersama Anwar dan dengan tsunami politik Mac 2008 sekurang-kurangnya beliau sudah menikmati ganjaran lebih dari jawatan hanya sebagai Senator.Lebih-lebih lagi beliau dari Selangor.
Yang nyata tidak ramai yang tangkap sebab sebenar beliau bertindak begitu.Tambah pula ia dikaburi oleh dakyah pembangkang yang terus menerus cuba menghakis kredibilitinya dengan dakwa beliau melompat kerana dibeli oleh janji pangkat dan ganjaran wang.

Toleh kiri kanan sebenarnya ramai kalangan pemerhati politik yang hairan mengapa beliau perlu tinggalkan PKR.
Adalah cakap-cakap yang mengatakan beliau berlaga angin dengan Naib Presiden PKR Azmin Ali.
Namun itu belum cukup kuat untuk mendorongnya melangkah keluar.
Sebenarnya puncanya cukup mudah dan kecil saja.Itulah selalunya berlaku dalam politik.Benda besar tidak jadi hal tetapi yang buat sangkut sampai meletop habis…hal yang kecil saja.
Ia berdetik dari naluri seorang manusia biasa yang ‘ hairan’.
Bukan kerana Azmin maupun Anwar sendiri.
Dalam hal ini Wan Azizah perlu menyalahkan dirinya.
Ini semua gara-gara panggilan telefon isteri Anwar itu dari Washington yang bernada ‘ cukup cemas’ padanya pada satu hari.Ketika itu beliau berada di rumah Anwar lama di Bukit Damansara.
Semasa dalam tempoh edah selepas dibebaskan Anwar tidak boleh aktif politik dan banyak menghabiskan masa di luar negara menjadi pensyarah undangan.
Kebetulan waktu itu Anwar kembali ke tanah air dan Wan Azizah berada di Washington.
Kalau mengikut apa yang diceritakan oleh Ezam dari perbualan telefon itu,jangan kata beliau yang sudah dewasa,budak sekolah darjah satu pun pasti akan membuat kesimpulan sepertinya bahawa ada yang ‘ tak kena’ dengan perangai bosnya itu.
Ezam menceritakan segalanya secara detail tentang perbualan telefon itu tetapi minta ia secara off the record kerana sebab-sebab tertentu - yang dapat difahami mengapa.
Itulah kata Ezam spark off keraguannya tentang Anwar dan turning point nya.
Katanya ia bukan atas sebab politik tetapi semata-mata kerana moral.

Menurut Ezam beliau mengambil masa sekitar enam bulan check sana check sini selepas keraguan itu berbangkit tentang Anwar ekoran panggilan telefon dari Wan Azizah.
Ditanya apakah buktinya tentang perbualan telefon itu,Ezam berkata beliau sedia mencabar Wan Azizah bersumpah untuk menafikannya.
Akhirnya setelah bersemuka dengan beberapa semua sumber yang layak dipercayai untuk check termasuk yang masih aktif dalam PKR ‘tentang keraguannya’ itu beliau mengambil keputusan keluar PKR dan menyepikan diri.
Ezam memetik seorang yang cukup rapat dengan keluarga Anwar sampai ke hari ini sebagai berkata dia tahu tentang ‘ perangai Anwar ‘ .
Namun kata orang itu dia masih lagi bersama PKR kerana ‘ saya kesian pada Kak Wan.’
Kata Ezam beliau terasa sangat kecewa dan malu kerana ‘itulah rupanya’ orang yang beliau pertahankan bermatian-matian selama ini.
Menjawab beberapa soalan lain yang berkaitan,Ezam menceritakan beberapa insiden secara off the record .
Ini termasuk kisah cubaanya nak buat satu deal dalam usaha untuk lepas diri dari kes liwat Saiful.
Dakwa Ezam Anwar telah temberang seorang pemimpin besar pakatan rakyat mengenai sesuatu.
Katanya beliau mendapat tahu hal berkenaan menerusi seseorang dan berpeluang meminta pengesahan kebenarannya dari orang yang dimaksudkan.
Yang pasti tentu ramai orang parti berkenaan akan ‘ mengamuk ‘ jika cerita ini terbongkar.
Namun Anwar tetap Anwar beliau boleh buat muka kering macam tak ada hal seperti juga pembohongnya tentang gerakan 16 September yang tidak menjadi sampai ke hari ini.
Ezam secara berjenaka menyifatkan Anwar kini sebagai orang yang sudah ‘kalis malu’.
Malah beliau sampai berkata sebenarnya sudah tidak guna lagi menghentam Anwar.

Ezam mengakui apa pun yang dikata tentang Anwar masih ada ramai lagi orang yang tetap taksub dan percaya padanya sampai ke hari ini.
Beliau menerima hakikat ini.Katanya bukan mudah untuk menerangkan hal sebenar dan ia mengambil masa.
Apapun katanya lagi kusut lain macam pada wajah Anwar kini tidak boleh disembunyikan lagi menerusi gelak tawanya.
Beliau memberitahu ramai kawan-kawan yang mengenali Anwar sedar tentang air mukanya yang penuh dengan tanda kerisauan itu.
BERIKUT IALAH ANTARA TRANSKRIP INTERBIU DENGAN EZAM YANG DAPAT DISIARKAN :
Agendadaily :Ada berpendapat pakatan rakyat khususnya PKR mulai lemah berbanding selepas PRU 12 tetapi keputusan pilihanraya kecil di Hulu Selangor membuktikan pembangkang masih berpengaruh kerana undi diperolehi Datuk Zaid Ibrahim meningkat. Saudara sendiri melihatnya bagaimamana?
Ezam: Secara umum saya tidak tolak dakwaan pakatan rakyat masih satu kuasa yang tidak boleh dipandang enteng. Namun, secara khususnya saya melihat traditional voter atau pengundi yang mengundi sebelum 2008, yang selama ini mengundi Barisan Nasional (BN) tetapi tidak undi BN pada 2008…sudah mula kembali.
Ini kita dapat lihat dalam pilihanraya kecil di Hulu Selangor dan Bagan Pinang. Undi mereka beralih semula kepada BN dalam jumlah besar. Saya nampak trend itu.
Cuma dalam kes di Hulu Selangor, perbezaan undi tak banyak bukan kerana faktor undi tradisional tetapi undi kaum Cina. Dalam kes ini, Zaid Ibrahim adalah kes terpencil. Pengundi Cina memang secara luar biasa undi Zaid kerana faktor unik pada beliau yang dilihat tokoh Melayu yang liberal.
Ini menarik pengundi-pengundi Cina dan Zaid juga dilihat tokoh yang berjuang menentang ISA. Isu ISA ini dilihat dekat dengan masyarakat Cina kerana sebelum ini memang dimomok-momokkan kononnnya ISA menekan orang Cina.
Apabila Zaid sanggup lepas jawatan menteri kerana lawan ISA, mereka melihat Zaid sebagai pemimpin sesuai tetapi kalau kita tolak undi Cina, memang nampak peningkatan banyak.
Undi tradisional sudah balik tetapi kita tak harus selesa kerana undi bukan tradisional dan mereka yang pertama mengundi selain yang akan undi buat pertama kali dalam pilihanraya umum akan datang…kita belum nampak trendnya.

Agendadaily: Kebelakangan ini nampak seperti PKR sedang memberi fokus kepada Zaid termasuk melantiknya Ketua PKR untuk Wilayah Persekutuan. Apakah pemimpin lama dan PKR menerima Zaid yang baru sahaja bersama parti itu atau memang serius ada perebutan kuasa dalam PKR?
Ezam: Anwar Ibrahim sebenarnya sedang berusaha menarik semaksima ramai pengundi Cina kerana beliau melihat orang Melayu dan India sudah ada yang kembali kepada BN.
Inilah last card Anwar dan dia terpaksa menggunakan peluang ini sebaik mungkin. Kalau dia tidak dapat semaksima pengundi Cina…beliau akan habis.
Sebab itu tadi, saya cakap Zaid calon terbaik di Hulu Selangor. Tengok juga, bila Anwar lantik Dr Chua Jui Meng di Johor. Ini tidak sepatutnya terjadi sebab di sebuah negeri yang majoriti Islam tidak boleh letak bukan Islam sebagai pemimpin. Tetapi kenapa Anwar letak? Dia tahu dalam politik Melayu, ini tidak betul…jawapannya dia terdesak dan dia perlukan undi Cina.
Pengundi-pengundi Cina ini sebenarnya hanya jadi alat peribadi Anwar sahaja. Anwar tahu, PKR hancur dari dalam...pemilihan bulan November ini akan lebih hancur.
Beliau juga tahu pakatan rakyat tak kuat ..logo tak ada...pendaftaran tak ada. Anwar tahu ini semua tetapi dia sengaja tidak tumpu perhatian kerana dia tahu pakatan pembangkang tidak akan ke mana-mana .
Tambahan pula pula kes liwatnya kali ini, dia tahu dia akan habis...kerana bukti forensik kuat. Atas dasar itu, Anwar hanya nak cari nyawa politik dan caranya bukan pilhanraya tapi mahu kesnya dibuang melalui deal .
Saya tahu ada usaha deal beliau dengan pihak atasan. Masa dengan Pak Lah saya pun sama deal . Anwar cuba buat undi Cina sebagai satu benda yang dia boleh deal dengan pihak atasan melepaskan kesnya.
Agendadaily: Bagaimana nasib pemimpin PKR yang lain umpamanya Saifuddin Nasution dan Azmin Ali selepas Anwar menonjolkan Zaid ?.
Ezam: Anwar, bagi saya terdesak dan hampir lemas. Dia tak fikirkan orang lain. Dia fikir nyawa dia sahaja. Sama ada Zaid atau Saifuddin Nasution...tolak Azmin Ali sahaja...semua akan jadi alatnya. Azmin ini sebab ada sentimental dengan Anwar.
Hanya mereka, Wan Azizah dan Datuk Nalakaruppan boleh jelaskan mengenai Shamsidar (isteri Azmin).Kini, Anwar hanya fikir survival sendiri, bukan parti, bukan pakatan rakyat mahupun PKR.
Anwar tahu PKR tak boleh kontrol kerana masing-masing berebut.Dalam pakatan pula, DAP dan PAS kita lihat tak boleh bekerjasama dengan baik kerana idealogi berbeza. Justru itu, dalam kes liwat ini,Anwar dapat rasakan beliau bersendirian dan lawan sendiri.

Agendadaily: Apakah ini bermakna PAS dan DAP tahu mengenai kebenaran kes dakwaan liwat dan tidak menyokong Anwar secara peribadi sebaliknya lebih kepada sokongan bagi mengambil alih kerajaan?
Ezam: Hanya yang betul-betul taksub kepada Anwar percaya kes itu kospirasi. Orang yang objektif, boleh rasa kes itu bukan konspirasi.Sebab itu jelas kenapa Anwar beria-ria mahu tangguh kesnya dengan macam-macam cara termasuk dakwa Mohd Saiful ada hubungan dengan timbalan pendakwa raya.
Sebelum ini beliau babitkan Datuk Seri Najib Tun Razak, minta hakim tarik diri dan lain-lain cara lagi. Ini adalah taktik untuk tangguh kes itu sahaja.
Selain itu ramai pemimpin dalam DAP dan PAS dapat lihat kebenaran les ini kerana mereka tahu bukti foresnik kuat. Tetapi sebagai orang politik, mereka buat adjustment politik mereka.Lagipun dalam PAS contohnya… mereka hanya bersama dalam pakatan sahaja… bukan Anwar sebagai jeneral mereka kecuali beberapa orang sahaja yang fanatik menganggap demikian.
Apapun bagi saya, PAS tetap PAS begitu juga DAP. Mereka hanya rakan kongsi dalam politk. Apabila Anwar sudah jadi liabiliti politik... mereka pasti ada perkiraan lain.

Agendadaily: Macam kes dakwaan liwat ini, ada persepsi nampak macam apa juga pendedahan yang diperkatakan mengenai kes itu masih ramai yang tidak percaya. Apakah persepsi ini di buat-buat atau Anwar sendiri berjaya memanipulasi kes tersebut?.
Ezam : Berdasarkan pengalaman, saya dapat rasakan tidak seramai dulu lagi orang percaya pada Anwar. Dalam PKR pun sudah ramai keluar. Ada yang kekal pun tidak percaya lagi sama seperti mereka percaya kes pertama dahulu. Dalam PAS juga ada yang percaya.Sebab itu ada pemimpin mereka enggan komen kes tersebut.
Kita kena faham proses untuk kita yakinkan orang mengenai kedurjanaan Anwar bukan sesuatu yang mudah. Kita kena ambil masa, sebab kita ( UMNO ) sendiri ambil masa membina Anwar jadi pemimpin agung. Ianya tidak dapat diubah sekelip mata..tak akan berlaku.
Apa yang akan berlaku adalah proses natural sedikit demi sedikit. Anwar ini sudah lama...sudah gah.Tun Dr Malathir Mohamad pun beri masa 16 tahun kepada Anwar dengan segala jawatan dan media...lagipun Anwar memang pandai dalam bab ini.
Selepas itu, saya dan rakan-rakan selama 10 tahun berjuang untuk Anwar masa beliau dalam penjara. Kita kata Anwar sakit…di dalam penjara Anwar baca al-Quran.
Jadi bila datang kes Saiful, seorang budak muda sahaja ia akan ambil masa bagi menghilangkan keyakinan orang terhadap Anwar.
Tetapi saya percaya, kerana Saiful itu benar dan adanya bukti kukuh, ianya akan menghakis semua persepsi itu tetapi bukan dalam masa yang cepat.
Selain itu, mungkin sebab kes pertama dulu… kes itu back fire kepada kerajaan dengan kes mata lebam menyebabkan orang simpati.
Dalam politik dan hukum natural…sesuatu tidak boleh berubah sekaligus dan mesti ambil masa.
Sekarang ikut pendapat saya…Datuk Seri Najib biarkan proses undang-undang berjalan secara semula jadi. Sebab itu, hakim beri ruang tangguh dan dengar macam-macam permohonan Anwar. Namun kita kena percaya kebenaran akan muncul juga akhirnya.
Dalam hal ini saya percaya tindakan Perdana Menteri membenarkan kes itu berjalan secara semula jadi adalah betul.
Lagipun proses perbicaraan sekarang belum memihak kepada Saiful. Anwar yang control ...Anwar pegang persepsi dan satu sudut lain pula, kita letak Saiful lawan Anwar bersendirian bukannya UMNO yang lawan Anwar. Sudah semestinya Anwar menang persepsi ini.
Kita tak main politik dalam kes ini kerana kita mahu ianya diputuskan undang-undang. Memang dalam jangka pendek tidak untung sebab Anwar yang menang.
Namun kena ingat ini kes jenayah bukannya kes politik…jangka pendek mungkin menyebelahi Anwar tetapi saya percaya undang-undang akan sampai akhirnya dan ianya akan terbalik.
Agendadaily: Memandangkan ada yang percaya dan tidak percaya kes ini...sebagai bekas orang yang rapat dengan Anwar dan keluarganya, saudara rasa Datuk Seri Wan Azizah Ismail tahu mengenainya atau sifat-sifat pelik Anwar ini?
Ezam : Saya yakin Wan Azizah tahu. Yang lain saya tak tahu. Saya tahu sebab Wan Azizah yang beritahu saya dan sebab itu saya keluar PKR.
Sebab utama saya keluar tinggalkan Anwar bukan soal politik tetapi moralnya. Saya selama ni tidak mahu cakap kerana tidak mahu aibkan beliau sebab saya bukan mangsa…lainlah Saiful.
Saya dapat tahu kedudukan sebenar apabila Wan Azizah terdesak beritahu perangai Anwar dan pernah minta saya jadi ‘spy’.. Ini turning point saya tinggalkan Anwar bila isterinya beritahu berdasarkan insiden yang jelas menjurus kearah itu bahawa Anwar memang seorang yang diragukan moralnya dengan perkara tersebut (liwat).
Wan Azizah memang tahu. Tetapi sebab apa beliau terus melindungi suaminya …itu dia kena jawab.
Bagaimanapun, apa yang saya tidak faham kenapa beliau benarkan suaminya memfitnah orang lain bagi menutup keburukkannya.
Wan Azizah hendak tutup keburukkan suaminya...itu hak dia. Dia boleh jawab pada Allah s.w.t.. tetapi beliau tidak sepatutnya benarkan suaminya memfitnah Datuk Seri Najib, Rosmah dan saya konon berkonspirasi dalam kesnya itu.
Dia (Wan Azizah) tahu benda itu berlaku tetapi dia benarkan orang lain kena fitnah, ini perkara salah, ini kita tidak boleh terima dan Wan Azizah harus bertaubat…
Dalam ceramah, saya cakap itu, sebagai Islam beliau kena bertaubat. Saya akan tuntut bagi diri saya dengan Anwar kerana kerana firtnah saya dalam kesnya.
Agendadaily: Ketika satu ceramah di Kelantan, betulkah saudara secara langsung ada kata Anwar meliwat?
Ezam: Benar. Saya sebut. Sebelum itu...saya tidak mahu aibkannya tetapi bila Anwar guna Karpal Singh tanya Saiful sama ada jumpa Ezam atau tidak… itu puncanya.
Saya tak kenal Saiful tetapi ada jumpa sekali saja atas permintaan Saiful sendiri untuk pastikan beberapa perkara.
Dia kemudian tuduh saya berkonsprirasi dengan Saiful. Saya berhak pertahan maruah saya. Saya juga boleh aibkan dia.
Sebelum itu, saya tinggalkan Anwar bukan soal politik tetapi saya pernah sebut saya tidak boleh benarkan seorang peliwat jadi ketua saya. Sebelum itu memang saya tidak tahu... tetapi selepas Wan Azizah beritahu…
Agendadaily: Apa buktinya? Bagaimana kalau Wan Azizah menafikannya?
Ezam : Saya sanggup bersumpah dan saya cabar Wan Azizah bersumpah sama ada ikut cara dia...depan ulama dia dan saya sendiri sanggup.
Inilah punca turning point saya sebab saya tak pernah fikir benda ini berlaku malah saya ambil masa enam bulan menyiasatnya. Saya rapat dengan mereka…sebelum ini saya tidak percaya langsung.
Padahal, kalau nak percaya langsung senang sahaja.Semak keputusan hakim yang bebaskan Anwar dalam kes pertama dulu. Mereka cakap aktivti itu berlaku… hakim ini ( yang buat keputusan itu ) bukan anti Anwar tetapi hakim itu setuju kes homoseksual ini berlaku.
Saya juga cari semula buku 50 Dalil Kenapa Anwar Tidak Boleh Jadi Perdana Menteri sedangkan sebelum itu saya tidak pedulipun pasal buku itu.
Akhirnya saya cukup yakin. Tambahan kejadian Wan Azizah telefon saya dari Washington minta ‘spy’ Anwar yang berada di rumah dengan seorang lelaki lain.
Sebab itulah, saya sekarang minta kawan-kawan jangan lakukan kesilapan seperti saya. Kesilapannya kerana Anwar sebagai pemimpin…saya percaya beliau seratus peratus.
Kita sepatutnya kena siasat walaupun di depan kita dia baik dan tidak buat apa-apa…ini tidak bermakna beliau tidak buat apa-apa di belakang kita.
Kita kena siasat macam dakwaan pembangkang Najib terlibat dalam kes Altantuya.
Saya sudah siasat. Anwar beritahu saya. Memang confirm kes itu fitnah… sebab Anwar yang arah cakap. Kita bantai sajalah...sebab bukan ada bukti katanya dan masa itu saya masih bersama Anwar.
Saya tanya beliau, ini kes bunuh orang, ada bukti ke? Katanya, kita bantai sajalah...dan sekarang Zulkifli Noordin pun cakap hal yang sama.
Keyakinan saya sebenarnya mengatasi keraguan dalam kes liwat Saiful ini.
Ianya juga saya anggap sebagai takdir kerana jumpa direct dengan Saiful dan berdepan kes ini. Sebab itu saya berani bertanggungjawab apa yang saya katakan mengenai Anwar.
Ini bukan macam (Datuk) Nik Aziz (Nik Mat) yang pertahan Anwar, bukan juga macam Yusof Qardawi. Bagi saya, mereka salah sebab tidak jumpa Saiful dan dengar cerita kedua-dua pihak.Mereka cuma dengar Anwar.
Ini tidak adil kepada Saiful kerana kes ini bukan macam dulu lagi… kerana Saiful pun sudah bersumpah dan buat report.
Dia jumpa saya sebab kecewa kerana Najib dan polis tak mahu tolong dan dia jumpa saya kerana tengok hanya saya berani lawan Anwar.
Dia boleh agak saya tahu pasal benda itu…Allah beri kesempatan untuk saya berdepan dan tengok sendiri melalui kes Saiful.
Sebab itulah saya tinggalkan Anwar. Saya keluar PKR pada 2006 tetapi tidak masuk mana-mana politik sebab sudah kecewa dan hanya masuk UMNO pada 2008 bila tengok banyak negeri jatuh termasuk Selangor tempat kelahiran saya kena jual kepada DAP.
Saya masuk UMNO pada 28 Mei 2008 manakala Saiful buat repot kes liwatnya pada 28 Jun 2008.
Sebulan saja beza…jadi macam mana boleh kata konspirasi. Seingat saya, jawapan paling penting adalah ini semua Allah sudah tentukan.
Bila masuk UMNO mereka tuduh saya dapat berjuta-juta. Saya dan keluarga berdoa setiap malam minta petunjuk kerana saya pernah tolong Anwar tetapi dia fitnah saya pula.
Jadi bagi saya kes Saiful ini jadi petunjuk kepada semua. Bukan senang dari sudut psikologi. Seorang perempuan boleh mengaku kena rogol berbanding seorang lelaki mengaku kena liwat. Sebab itulah Anwar yakin ia tak bocor sebab tidak ada orang yang akan mengakuinya…tetapi ini semua kerja Allah swt. Best Blogger Tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts