And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour, there was no doubt about its (coming)

Thursday, June 2, 2011

Ciri-ciri Orang Muslim

Ciri-ciri orang Muslim.

Sebagaimana firnan Allah swt dalam surah Almu'minun ayat 1-7 sebagaimana berikut:

1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

2. Iaitu mereka yang khyusu' dalam solatnya.

3. Dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia,

4. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan
menunaikan zakat harta itu),

5. Dan mereka yang menjaga kehormatannya,

6. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka
sesungguhnya mereka tidak tercela,

7. Kemudian , sesipa yang megingini selain dari yang demikian,
maka merekalah orang-orang yang melampau batas.

dan setrusnya Allah menjelaskan lagi ciri-ciri orang yang beriman ialah dalam ayat 8 dan 8:

8. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya,

9. Dan mereka yang tetap memelihara solatnya.

Balasan bagi orang -orang mukmin ialah sebagaimana firman Allah swt:

"Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi -, yang akan mewarisi syurga firdaus; mereka kekal di dalammnya"

angan -angan/isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu
-( Al Mukminn: 19-11)

Firman Allah." Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, sesungguhnya mereka beroleh syurga ynag mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan sat pemeberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, " Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya) dan disedikan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan/isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalammnya selama-lamanya"

-( Surah Al Baqarah: 25)

Ciri-ciri orang mukmin juga perlulah mempunyai sifat-sifat seperti berikut;

1. Memiliki akhlak yang baik lagi mulia
2. Memerangi hawa nafsu menuju ke jalan yang di redhai Allah
3. Bersaudara sesama islam
4. Menghormati dan menghargai tetamu
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts