And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour, there was no doubt about its (coming)

Wednesday, April 13, 2011

Ujikaji kenapa handphone dilarang di Stesen minyak?


 Percubaan dibawah ini menunjukkan bahawa dengan beberapa panggilan daripada handphone disekitar kawasan yang mempunyai minyak kebakaran boleh terjadi.. Boleh di cuba ujikaji ini jika masih ragu. 


Alat yang diperlukan :
1 Kuali (pan), Sedikit kertas, 1 rol aluminium foil, 1 handphoneBahan-bahan tadi di letakkan seperti gambar di bawah


Selepas itu gunakan handphone untuk membuat
panggilan seberapa banyak...


Setelah beberapa panggilan dibuat ini yang akan terjadi

.
Ini menunjukkan mengapa kita dilarang menggunakan handphone ketika
berada di stesen minyak.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts